Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ilves Travel Club
Y-tunnus 2484953-5
Kotipaikka Janakkala
Puhelin 0400 845 084
Sähköposti tours@ilvestravel.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ari Heikkilä
Puhelin 0400 845 084
Sähköposti tours@ilvestravel.fi

Henkilörekisterin nimi

Ilves Travel Club asiakasrekisteri
Ilves Travel Club uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilves Travel Club asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Ilves Travel Club uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Ilves Travel Clubin uutiskirjeiden lähettäminen tilanneille henkilöille.
Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä tours@ilvestravel.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Ilves Travel Club asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– henkilön nimi
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Ilves Travel Club uutiskirjeiden tilaajarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilves Travel Club asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat tiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Ilves Travel Club uutiskirjeen tilaajien tietolähteenä toimii Ilves Travel Club asiakasrekisteri ja henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua tiedottamisessa ja uutiskirjeiden lähettämisessä. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Ilves Travel Club tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Ilves Travel Club käyttää sivustollaan evästeitä.